Tiráž

Vydavatel: Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH
zastoupeny jednatelem: Dipl.-Ing. Heiko Loroffem
Adresa: Magdeburger Str. 58, 01067 Dresden
Telefon: +49 351 49 82 - 201
Fax: +49 351 49 82 - 202
E-Mail: info@binnenhafen-sachsen.de
Zapsán u: HRB 594 Dresden
IČO: DE 140300361

Česko-saské přístavy s.r.o.

zastoupeny jednatelem: Dipl.-Ing. Heiko Loroffem

Adresa: Loubská 704/9, 405 02 Děčín 1

Telefon: +420 412 589 - 115
Fax: +420 412 512 - 656
E-Mail:info@csp-labe.cz
IČO: 646 18 358
DIČ: CZ64618358


Za obsah stránek zodpovídají:
Mandy Hofmann, Sindy Kaube, Dana Majová
Telefon: +49 351 49 82 - 263, +420 412 589 - 129
Fax: +49 351 49 82 - 202, +420 412 512 - 656
email: info@binnenhafen-sachsen.de, info@csp-labe.cz

Zákonná upozornění
Všechny údaje a informace obsažené na webových stránkách byly pečlivě vybrány a zkontrolovány spolkem Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH a jsou neustále aktualizovány. Společnost neručí za aktuálnost, správnost a úplnost poskytovaných informací. Totéž platí pro všechny webové stránky uvedené v hypertextových odkazech. Společnost Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH nezodpovídá za obsah dostupný přes hypertextové odkazy. Společnost Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH si vyhrazuje právo na změnu, či doplnění poskytovaných informací. Obsah a struktura internetových stránek společnosti Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH jsou chráněny autorskými právy. Šíření informací, dat, zejména použití textů, nebo jejich částí a obrazového materiálu vyžaduje předchozí souhlas společnosti Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH.