Desetiletí zkušeností s překládkou sypkého zboží

SBO působí po i proti proudu Labe jako zkušený dopravce pro nejrůznější sypké zboží. Přes přístavy se každoročně dají do pohybu velká množství oceli, kameniva pro stavební průmysl, přísad pro chemický průmysl, zemědělských a lesnických produktů, soli, štěrku a šrotu. V závislosti na druhu zboží probíhá překládka a skladování v otevřených a zavřených systémech.

Komplexní přístup
V případě potřeby zorganizuje SBO celý přepravní řetězec. Náš přístup je komplexní. Zajistíme počáteční a koncovou dopravu a optimálně ji sladíme s časy odjezdů a příjezdů nositelů dopravy. O přeshraniční přepravy do Česka se na místě postarají zaměstnanci SBO. Regionální zásobování zajistíme dle druhu zboží z nekrytých skladů, uzavřených systémů a sil. Na různých místech jsme provozovateli zařízení.

Promyšleno do detailu
Postaráme se nejen o náklad, nýbrž i o přepravní prostor. SBO se na přání postará o vyčištění říčních lodí a příslušných vlečných nákladních lodí a zajistí i odpovídající doklady.

Kapacity jeřábů SBO

Roßlau: do 70 t

Torgau: do 35 t

Riesa: do 50 t (v tandemu)

Dresden: do 85 t (v tandemu)

Decin: do 80 t

Lovosice: do 185 t