Přístav Torgau

Přístav zaujímá výhodnou polohu v hospodářské oblasti Lipsko/Halle. Jeho centrální umístění a bezprostřední napojení na silnice 1. třídy B87, B182 a B183 a železniční síť Deutsche Bahn AG poskytuje přístavu Torgau optimální podmínky pro trimodální dopravu.

Přístav disponuje kapacitním překladním zařízením pro překlad kusového a sypkého zboží, kontejnerů a pro překlad těžkých kusů do 35 t.

V přístavu jsou k dispozici mimo volné skladovací plochy i plochy pro usídlení dalších společností a rovněž se zde nachází certifikovaná veřejná váha pro nákladní automobily.

Od roku 2007 má přístav Torgau přímé spojení se severoněmeckými námořními přístavy, a to prostřednictvím linky ETS ELBE (Ekological Transport Service). Prostřednictvím HUB systému v Magdeburgu je možné toto spojení rozšířit i o další relace směrem do západní Evropy.

Adresa

Am Wasserturm 3
04860 Torgau

Telefon: +49 3421 / 73 1 71
Telefax: +49 3421 / 90 38 52