Přístav Riesa

Díky své centrální poloze, bezprostřednímu napojení na silnice 1. třídy B6 a B69, a také na železniční síť německých drah Deutsche Bahn AG, nabízí přístav Riesa optimální podmínky pro trimodální dopravu.

Přístav Riesa disponuje  překladním zařízením s nosností až 50 tun pro překlad kontejnerů, kusového a sypkého zboží a také pro překlad těžkých kusů. Moderní přístavní zdi umožňují mimo to i snadný překlad těžkých kusů mobilní jeřábovou technikou.

Společenství přístavů SBO ve spolupráci s TFG Transfracht zajišťuje několiktrát týdně přepravu ucelených vlaků s kontejnery, linku - "Albatros-Express" mezi Riesou a přístavními městy Hamburg/Bremerhaven. Kromě to provozuje pravidelnou lodní kontejnerovou linku ECL2000 v relaci Riesa a Hamburg.

Kromě klasického překladu kontejnerů nabízí přístav Riesa i další služby, jako opravy prodej kontejnerů, instalace flexitanků a další služby.

V přístavu jsou k dispozici volné skladovací plochy, kryté sklady i kancelářské prostory k pronajmutí a zároveň se zde nachází váha pro nákladní automobily.

Adresa

Paul-Greifzu-Straße 8a
01591 Riesa

Telefon: +49 3525 / 72 12 - 20
Telefax: +49 3525 / 72 12 - 46