Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů ve společnosti Česko-saské přístavy s.r.o. (ČSP)
Ochrana Vašich osobních údajů je pro společnost Česko-saské přístavy s.r.o. (dále jen jako „ČSP“) velmi důležitá. Vaše důvěra má pro nás tu nejvyšší prioritu. S Vašimi osobními údaji proto nakládáme vždy jako s důvěrnými informacemi a řídíme se přitom zákonnými předpisy a tímto prohlášením na ochranu osobních údajů.

Toto prohlášení objasňuje způsob, jakým ČSP nakládá s osobními údaji na internetu, jaké informace získává o uživatelích internetových stránek ČSP, jak je vyhodnocuje, používá, předává dál a případně jak jsou tyto informace zpracovávány třetími osobami.

Údaje o přístupu/logovací soubory na serveru
Při Vaší návštěvě našich internetových stránek automaticky ukládáme informace, které internetový protokol shromažďuje pro logovací soubor. Jedná se o tyto údaje:

  • typ/verze prohlížeče
  • používaný operační systém
  • hostname přistupujícího počítače
  • čas dotazu na server
  • Vaši IP adresu

IP adresa může být s Vaší osobou zpravidla spojena pouze s pomocí poskytovatele přístupu a velmi nákladně v rámci právního řízení. Tento krok bychom učinili pouze v případě, že bychom k tomu byli nuceni právním zásahem třetích osob nebo že by existoval důvod se domnívat, že Váš dotaz sloužil k poškození nebo manipulaci s naší stránkou nebo naším serverem.

Cookies
Na některých našich stránkách používáme takzvané cookies. Cookies na Vašem počítači nezpůsobí žádnou škodu a neobsahují žádné viry. Jedná se o malé textové soubory, které se ukládají na Vašem počítači a které si navíc ukládá Váš prohlížeč. Na Vašem počítači nezpůsobí žádnou škodu a neobsahují viry, nýbrž pouze slouží k tomu, aby naše nabídka byla přátelštější pro uživatele, efektivnější a bezpečnější.

Námi nejčastěji používané cookies jsou takzvané „session-cookies“. Ty se po ukončení Vaší návštěvy automaticky vymažou. Jiné cookies zůstanou uloženy na Vašem koncovém zařízení tak dlouho, dokud je nevymažete. Tyto cookies nám umožňují, abychom při další návštěvě rozpoznali Váš prohlížeč.

Máte možnost nakonfigurovat Váš prohlížeč tak, abyste o nastavení cookies byli informováni a odsouhlasili je pouze v konkrétním případě. Kromě toho můžete v určitých případech cookies odmítnout nebo je zakázat všeobecně a aktivovat automatické mazání cookies při zavření prohlížeče. Při deaktivaci cookies však může dojít k omezení funkcí internetových stránek.

Kontaktní formulář
Pokud nám zasíláte dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, Vaše údaje z tohoto formuláře včetně Vámi uvedených kontaktních údajů ukládáme za účelem zpracování dotazu a pro případné následující dotazy. Tyto údaje bez souhlasu nikomu dál nepředáváme.

Hyperlinky na internetové stránky jiných firem
V zájmu Vašeho komfortu a pro Vaši informaci mohou naše internetové stránky obsahovat odkazy na firmy, které nepatří k ČSP. Než tedy tyto odkazy otevřete, měli byste se seznámit se směrnicemi na ochranu osobních údajů těchto druhých firem. ČSP neodpovídá za ustanovení na ochranu osobních údajů nebo obsah těchto jiných internetových stránek.

Právo na informace, vymazání, zablokování
Na vyžádání máte kdykoliv právo získat bezplatně informace o tom, jaké Vaše osobní údaje jsou u nás uloženy, o jejich původu a příjemci a účelu jejich zpracování. Také máte právo na opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. Pokud bychom i přes veškeré naše úsilí o správnost a aktuálnost dat měli uloženy špatné informace, pak je na Vaši výzvu opravíme.

Zdroj: eRecht24