Podnikatelská skupina

Páteří přístavní skupiny je šest vlastních přístavů podél horního Labe. Jsou to přístavy Drážďany, Riesa, Dessau-Roßlau a Torgau v Německu a Děčín a Lovosice v České republice. Kromě toho provozujeme přístav Mühlberg. Každá z těchto lokalit je univerzální přístav s trimodálními možnostmi překládky a regionálními těžišti. Přístavy se specializují na projektové náklady, přepravu nadměrného zboží, kontejnerovou dopravu, sypké zboží, nebezpečné náklady i konvenční kusové zboží.

Z horního Labe do celého světa. Hospodářský prostor, který pro své zákazníky pokrývá firemní skupina Sächsische Binnenhäfen Oberlebe (SBO), zahrnuje dva státy a čtyři spolkové země. Patří sem metropolitní region Berlín-Brandenburg, Sasko-Anhaltsko, Sasko a Durynsko a také velké části České republiky. Spolehlivá spojení do nejrůznějších mezinárodních přístavů zajišťujeme našimi pravidelnými linkami po železnici i po řece.

 

Naše logistické know-how pro Vaši firmu

Stoprocentně neutrální
Všechny lokality firemní skupiny jsou veřejnými říčními přístavy. Tento statut zavazuje SBO k absolutní neutralitě vůči svým zákazníkům. Každému uživateli zaručujeme, nezávisle na jeho velikosti a oboru, nediskriminační přístup ke všem druhům dopravy.

Spolehlivý partner pro průmyslové a obchodní firmy
SBO je považována za spolehlivého logistického partnera v rostoucích hospodářských centrech v Chemnitzu, Lipsku, Görtlitzu, Drážďanech a severních Čechách. Středně velké firmy a koncerny, které zde mají sídlo, potřebují mezinárodní a udržitelná logistická řešení pro své obchodní a průmyslové produkty. Mezi další odvětví, která jsou zastoupena v portfoliu SBO, patří v současnosti zejména strojírenství, chemický průmysl, výroba oceli a také zemědělství a lesnictví.

Integrované přístavy
Naše přístavy jsou moderně vybavená a výkonná překládková centra. A naše firemní skupina může Vaší firmě nabídnout ještě mnohem více. Své sídlo má v přístavech již více než 70 firem. Ty trvale profitují z centrální polohy, trimodálního dopravního napojení a našeho komplexního portfolia služeb.

Jeho součástí jsou mimo jiné:

•    Výrobní prostory pro průmyslové podniky
•    Pronájem komerčních ploch pro poskytovatele služeb v oblasti přístavů
•    Rozsáhlé skladovací možnosti na volných plochách i v moderních halách, také pro nebezpečné a celní zboží
•    Konečná montáž
•    Služby s přidanou hodnotou
•    Organizace a provádění trimodálních přepravních řešení v dovozu a vývozu