Naše logistické know-how pro Vaši firmu

Stoprocentně neutrální
Všechny lokality firemní skupiny jsou veřejnými říčními přístavy. Tento statut zavazuje SBO k absolutní neutralitě vůči svým zákazníkům. Každému uživateli zaručujeme, nezávisle na jeho velikosti a oboru, nediskriminační přístup ke všem druhům dopravy.

Spolehlivý partner pro průmyslové a obchodní firmy
SBO je považována za spolehlivého logistického partnera v rostoucích hospodářských centrech v Chemnitzu, Lipsku, Görtlitzu, Drážďanech a severních Čechách. Středně velké firmy a koncerny, které zde mají sídlo, potřebují mezinárodní a udržitelná logistická řešení pro své obchodní a průmyslové produkty. Mezi další odvětví, která jsou zastoupena v portfoliu SBO, patří v současnosti zejména strojírenství, chemický průmysl, výroba oceli a také zemědělství a lesnictví.

Integrované přístavy
Naše přístavy jsou moderně vybavená a výkonná překládková centra. A naše firemní skupina může Vaší firmě nabídnout ještě mnohem více. Své sídlo má v přístavech již více než 70 firem. Ty trvale profitují z centrální polohy, trimodálního dopravního napojení a našeho komplexního portfolia služeb.

Jeho součástí jsou mimo jiné:

•    Výrobní prostory pro průmyslové podniky
•    Pronájem komerčních ploch pro poskytovatele služeb v oblasti přístavů
•    Rozsáhlé skladovací možnosti na volných plochách i v moderních halách, také pro nebezpečné a celní zboží
•    Konečná montáž
•    Služby s přidanou hodnotou
•    Organizace a provádění trimodálních přepravních řešení v dovozu a vývozu