Zahájení přestavby přístavu Torgau: Začala demolice bývalých sil na obilí

V přístavu Torgau zahájila SBO (Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH) demolici bývalých sil na obilí. Do konce března 2014 bude 30 metrů vysoká budova znovu postavena, aby mohla být vytvořena plocha pro usídlení dalších firem.

13.04.2016 Tiskové zprávy

Náklady na vyřazení z provozu včetně nezbytných služeb v oblasti plánování a povolení činí přibližně 160 000 Euro a budou financovány z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). 

„Selektivní demolice obilných sil včetně silážní techniky a likvidace škodlivých látek je začátkem vytvoření nového zpříztupnění přístavu Torgau.“, říká Heiko Loroff, jednatel společnosti SBO. „Chceme posílit postavení přístavu Torgau na důležitého partnera regionálního hospodářství a uspokojit tak rostoucí požadavky našich zákazníků.“ Přístav byl otevřen v roce 1898 a díky trimodálnímu napojení a výhodné poloze k území Lipska nabízí optimální předpoklady působit jako rozhraní v přepravě zboží zemědělských a lesnických produktů, kovového odpadu a také importu a exportu. „Pro zajištění neustálého rozvoje dopravního napojení v regionu, je nutné posílit přístav - plochy, kolejnice, přístavní hráz, vnitřní pozemní komunikace a osvětlení.“, vysvětluje Heiko Loroff.

Ve společnosti CARUSO Umweltservice GmbH z Großpösna našel spolek SBO kompetentního partnera pro selektivní demolici bývalých obilných sil a také z toho vyplývající opatření na likvidaci odpadu. Od začátku února budou demontována technologická vybavení sil a škodlivé látky budou uvnitř odstraněny. „Teď může začít strojová demolice obilných sil patro po patru“, říká Dagmar Caruso, jednatelka společnosti CARUSO Umweltservice GmbH. „Pro demoliční práce používáme Super-Longfront-Bagger mit Betonzange“, vysvětluje Dagmar Caruso. K potlačení emisí prachu začalo konstantní zavlažování. Silo bude do přibližně 1,5 m pod úrovní terénu postaveno zpět. Demoliční materiálybudou rozdrceny a odborně zlikvidovány. Nakonec bude zbývající část zasypána, zhuštěna a následný povrch bude urovnán. 


Kontakt a další informace:

Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH
Mandy Hofmann
Tel.: 0351 / 4982 - 263
mandy_hofmann@binnenhafen-sachsen.de

Související soubory
PM_Abbruch_Torgau.pdf (90 KB)