Nová infrastruktura v přístavu Riesa

V přístavu Riesa uvedl spolek SBO (Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH) slavnostně do provozu nově vybudovanou infrastrukturu za přítomnosti saského ministra financí pana Prof. Dr. Georga Unlanda, zemského rady okresu Meißen pana Arndta Steinbacha a primátora okresního města Riesa pana Marca Müllera.

05.01.2016 Tiskové zprávy

 „Od roku 1995 investoval Svobodný stát s pomocí Evropské unie okolo 80 mil. Euro do saských přístavů a z toho 35 mil. Euro přímo do přístavu Riesa. Díky modernímu zařízení na překlad kontejnerů je možné přeložit stále více zboží ze silniční a železniční dopravy na vodní dopravu. Tímto velmi přispějeme na rozvoj ekonomické a ekologické smysluplné dopravy zboží.“ říká státní ministr Prof. Dr. Georg Unland.

Po dobu 9 měsíců stavebních prací a s investicemi ve výši okolo 5 mil. Euro byly 4 investice financovány za přispění Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Vybudována byla nová servisní hala pro kontejnery, nová odbavovací budova pro kontejnery, nová přístupová silnice v jižní částipřístavu, ale také odstavná plocha pro kontejnery. Tímto vybudoval spolek SBO první milník pro budoucí přestavbu přístavu Reisa na moderní kontejnerový terminál.

Výstavba nové infrastruktury je zásadním krokem k další optimalizaci logistických procesů v přístavu Riesa. „Přístav se v posledních letech rozvinul na významnou lokalitu s celosvětovým logistickým napojením. Dvoumístné tempo růstu plně využívá existujících kapacit.“, říká jednatel společnosti SBO  Heiko Loroff. Aby přístav splňoval i v budoucnu požadavky hospodářství a byl zajištěn také trvalý rozvoj dopravního napojení v regionu, bylo nezbytná rozsáhlé  zpřístupnění jížní části přístavu "Alter Hafen". „Jen tak  můžeme nasměrovat existující překládací plochy, sklady a plochy pro usídlení firem na typicky přístavní využití.“, říká Loroff. Předpokladem, aby mohlo být dosaženo plánovaného nárůstu kontejnerů ve vnitrozemské námořní dopravě je rozšíření stávajícího kontejnerového terminálu. Od května 2005 je  stávající terminál "Nový přístav", nacházející se v severní části přístavu každoročně vytížen překladem více než 41.000 TEU (kontejnerových jednotek).

 

Kontakt a další informace:

Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH
Mandy Hofmann
Tel.: 0351 / 4982 - 263
mandy.hofmann@binnenhafen-sachsen.de