Nová přístavní hráz pro přístav Torgau

Za přítomnosti ministra Bernda Sablotny, vedoucího oddělení dopravy saského ministerstva hospodářství, práce a dopravy a prvního zástupce města Torgau pana Osmara Brücka, byla zahájena dnešního dne výstavba nové přístavní hráze v přístavu Torgau. Do konce roku bude SBO provádět za pomoci Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF)v tomto přístavu základní přestavbu. Celkem zde bude investováno okolo 9 mil. Euro, a to do výstavby přístavní hráze, do nového moderního hydraulického jeřábu a také do rozšíření kolejí, ploch, pozemních komunikací a přístavního osvětlení.

 

14.04.2016 Tiskové zprávy

 

Výstavba nové přístavní hráze je základním předpokladem v přístavu Torgau k neustálému zlepšování překládky zboží na ekologické dopravní módy - železnici a vodní cesty. „Přístav Torgau nabízí díky trimodálnímu napojení a výhodné poloze k prostoru Lipsko optimální předpoklady, aby představovalo rozhraní při přepravě zemědělských a lesnických produktů, kovových odpadů a také pro import a export kontejnerů.“, říká Heiko Loroff, jednatel společnosti SBO.  Abychom mohli odpovídat požadavkům hospodářství zaměřenému na přístavy také v budoucnu a zaručili stálý rozvoj dopravního napojení v regionu, je nutné neodkladně posílit přístav Torgau.“

 

 

Kontakt a další informace:

Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH
Mandy Hofmann
Tel.: 0351 / 4982 - 263
mandy.hofmann@binnenhafen-sachsen.de