Labská kontejnerová linka v provozu i přes nedostatek vody

Navzdory zprávám pana Dünnera v odborném časopisu "SCHIFFAHRT HAFEN BAHN UND TECHNIK (SuT), vydání 6/2014" a pana Dörflera (BUND) v "Lausitzer Rundschau, Lokalteil Elsterwerda" z 6./ 7. září 2014, načež byla v polovině června pozastavena Labská kontejnerová linka (ECL) mezi Riesou a Hamburkem, je dále provozována pravidelně 1krát týdně tlačná sestava s 60 TEU (standardní kontejner) mezi kontejnerovým terminálem saského vnitrozemského přístavu Riesa a námořním přístavem Hamburg.

 

12.04.2016 Tiskové zprávy

 

Dle zakázky spolku SBO (Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH) transportuje společnost IMPERIAL Baris GmbH kontejnery mezi Riesou a Hamburkem a zpět. Doposud nasazená rejdařská společnost Deutsche Binnenreederei krátkodobě přerušila Labskou kontejnerovou linku na základě interních hospodářských rozhodnutí. Z toho důvodu, aby byla zajištěna pravidelná linková doprava a zaopatřen místní průmysl v obvyklé kvalitě provozuje odteď spolek SBO tuto linku dál s novým partnerem IMPERIAL Baris. Na transport kontejnerů nasadila společnost IMPERIAL Baris českou rejdařskou EUREX ship s.r.o., která je obeznámena s podmínkami na Labi a disponuje odpovídajícím vybavením.

Přestože po několik měsíců nízký vodní stav Labe vedl ke značným omezením na vnitrozemských vodních cestách, byla doposud  vynechána pouze tři vyplutí lodí z přístavu Riesa. Od 31. srpna 2014 bylo přepraveno loděmi mezi Riesou a Hamburkem 4 440 TEU i přes nedostatek vody. To odpovídá úrovni přepravy předchozího roku. Kromě Labské kontejnerové linky jezdí pravidelně 4krát týdně kontejnerové vlaky mezi Riesou a Hamburkem a také mezi přístavem Bremerhaven. Do konce srpna bylo v přístavu Riesa přeloženo 28 096 TEU na vodní dopravu, železnici a silniční dopravu, tzn. nárůst o 15 % oproti roku 2013.

Kontejnerový terminál spolku SBO v přístavu Riesa je od roku 1995 integrován do Labské kontejnerové linky (ECL) a od roku 2005 do sítě AlberthafenExpress-Netzwerk společnosti TFG Transfracht. Každoročně je naloženo okolo 40 000 standardních kontejnerů v kontejnerovém terminálu Riesa. Vícekrát týdně spojuje lodní a železniční doprava terminál Riesa s německými námořními přístavy Hamburk a Bremerhaven.

 


 

Kontakt a další informace:

Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH
Mandy Hofmann
Tel.: 0351 / 4982 - 263
mandy_hofmann@binnenhafen-sachsen.de