Průmyslový přístav Rosslau

Přístav Roßlau nabízí díky své centrální poloze, bezprostřednímu napojení na silnice 1. třídy B184 a B187, dálnici A9 a na železniční síť německých drah Deutsche Bahn AG, optimální podmínky pro trimodální dopravu.

Přístav Roßlau disponuje  překladním zařízením s nosností až 70 tun pro překlad kontejnerů, kusového a sypkého zboží a také pro překlad těžkých kusů. Moderní přístavní zdi umožňují mimo to i snadný překlad těžkých kusů mobilní jeřábovou technikou.

Kromě volných skladovacích ploch nabízí přístav Roßlau i kancelářské prostory k pronajmutí. V přístavu se nachází veřejná váha pro nákladní automobily a vagóny.

Od roku 2007 má přístav Torgau přímé spojení se severoněmeckými námořními přístavy, a to prostřednictvím linky ETS ELBE (Ekological Transport Service). Prostřednictvím HUB systému v Magdeburgu je možné toto spojení rozšířit i o další relace směrem do západní Evropy.