Průmyslový přístav Roßlau GmbH

V roce 1990 založila města Roßlau a Aken společný podnik spravující přístavy Roßlau a Aken. Od roku 1993 je město Roßlau jediným vlastníkem přístavu, který je nyní provozován jako společnost s ručením omezeným.

V září 2004 se stává přístav Roßlau členem společenství přístavů SBO. V současnosti SBO vlastní 49% podíl a 51% patří městu Dessau-Roßlau.

IHR nabízí své trimodální přístavní služby společně s SBO. Cílem této vzájemné spolupráce je rozšíření nabízených služeb v oblasti překladu, skladování a přepravy kontejnerů, nadměrných kusů, sypkého a kusového zboží.