Přístavy vzdorují rozmarům počasí: Překládka na lodě stoupá o 8,3 %

I přes omezené přepravní podmínky na něměckých vodních cestách (povodně, nízké vodní stavy, stávky plavebních komor) bylo v šesti vnitrozemských přístavech skupiny SBO (Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH) přeloženo v roce 2013 celkem 2,67 mil. tun zboží. To odpovídá nárůstu o 26 tis. tun, příp. stoupnutí o 1 % oproti roku 2012. Ke skupině SBO patří vnitrozemské přístavy Dresden, Riesa, Torgau, Děčín, Lovosice a Dessau-Roßlau.

18.04.2016 Tiskové zprávy

Ačkoliv červnové povodě přerušily překladní provoz v přístavech téměř na 4 týdny a o následných 6 týdnů se poté postarala ještě omezení v provozu, i přesto vzrostl překlad na lodě v přístavech SBO  o 8,3% oproti roku 2013 (na více než 497 tis.tun). Především přístavy Riesa, Torgau a Roßlau dosáhly významného navýšení překladu - o 49 % (Riesa), o 18 % (Torgau) a o 21 % (Roßlau). Přepravovaným zbožím byly kontejnery, obilí, hnojiva, ocelové produkty, kmeny stromů, kazivec, šrot a investiční celky. 

Překlad zboží na železnici  činil v roce 2013 téměř 651 000 tun (- 9,8 %). Přitom přístavy Dresden a Torgau mohly zaznamenat nárůst u železniční přepravy o 3,6 %, tzn. o 6 280 tun více v Drážďanech a o 289 % (+3 734 tun) v Torgau. Zde se překládaly např. šrot, hnojiva, vápno, štěrk a uhlí. 

 

Díky propojení 3 dopravních módů vodní, železniční a silničí dopravy mohl spolek SBO nabízet v roce 2013 komplexní logistický řetězec. Od roku 1995 je v provozu pravidelná kontejnerová linka (ECL2000), která přepravuje 2x týdně kontejnery mezi přístavy Riesa, Aken, Magdeburg a námořním přístavech Hamburk.

V roce 2013 významně přispěla k úspěchům přístavního spolku také pravidelná linka Albatros-Express, která 4x týdně přepravuje kontejnery z Riesy ucelenými vlaky.  Celkem bylo přeloženo ve vnitrozemských přístavech přes 37 000 TEU (kontejnerových jednotek).

V přístavech Dresden, Lovosice a Roßlau bylo v roce 2013 přeloženo také mnoho zařízení, jako jsou investiční celky, strojní součásti, turbíny, transformátory, rotory, motory, bedny a generátory. Díky tomu se tato místa etablovala na významná překladiště s nabídkou překládky investičních celků. Společnost SBO zvýšila svůj obrat u investičních celků o 20 %. Cílovými destinacemi pro investiční celky jsou např. Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty, Nizozemsko, Francie a Turecko.

 

Do rozšíření nabídky svých služeb investoval přístavní spolek v roce 2013 dvěma důležitými projekty:

  • V přístavu Alberthafen Dresden-Friedrichstadt bylo vybudovánao a rozšířeno železniční a silniční napojení směrem k Flügelwegbrücke. Výstavba nové koleje a výhybky, stejně tak i úprava stávajícího poloměru oblouku přístavní komunikace byla vybudována z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRE).
  • V přístavu Riesa rozšířilo SBO nabídku a kvalitu svých logistických služeb. Od října 2013 provozuje SBO kamionovou dopravu a provádí přepravy kontejnerů z přístavu k zákazníkům v regionu přepravu kontejnerů pod hlavičkou TFG Transfracht. Nasazeny byly 2 vlastní nákladní automobily i  vozidla logistických partnerů. Dosud organizovala SBO logistický řetězec pro přepravu kontejnerů z přístavu Riesa do německých námořních přístavů a zpět po vnitrozemské vodní cestě nebo po železnici.

Kontakt a další informace:

Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH
Mandy Hofmann
Tel.: 0351 / 4982 - 263
mandy_hofmann@binnenhafen-sachsen.de

Související soubory
Jahrespressemitteilung_2013.pdf (103 KB)