Kontejnery musí na váhu

17.06.2016 Tiskové zprávy

Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH nabízí certifikované vážení

Od 01.07.2016 vstoupí v platnost změna předpisu SOLAS (Safety Of Life At Sea), který stanovuje, že na námořní lodě budou moct být naloženy pouze ty kontejnery, které budou mít ověřenu celkovou hrubou hmotnost (VGM). Přepravci, příp. zasilatelé jsou tímto povinni předložit tyto údaje ještě před nakládkou na loď.

Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH Vás podporuje a nabízí Vám v souladu s požadavky SOLES možnost certifikovaného vážení exportních kontejnerů  na kontejnerovém terminále v Riese a ve všech přístavech skupiny SBO. Naložené a zapečetěné kontejnery budou převáženy certifikovaným vážním zařízením přímo na místě. Tato metoda umožňuje určit přesnou celkovou hmotnost Vašich kontejnerů.

Tímto se lze vyvarovat případnému zpoždění v námořních přístavech a s tím spojenými vícenáklady.

Pro další informace jsou Vám k dispozici zaměstnanci obchodního oddělení v Drážďanech.


Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH
Magdeburger Str. 58
01067 Dresden
Tel.: + 49 (0) 351 - 49 82 - 210 / - 211 / - 213