Vnitrozemské přístavy jsou v kurzu: Trimodalita se vyplatí

Sdružení přístavů SBO (Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH) dosáhlo v roce 2015 třetího nejlepšího výsledku od roku 1990. Celkem bylo přeloženo 2,74 mil. tun zboží. To představuje pokles o 111 tis. tun (- 3,9 %) oproti předchozímu roku. Z důvodu přetrvávajících nízkých vodních stavů došlo k poklesu překládky na vnitrozemskou vodní dopravu. Avšak díky trimodálnímu postavení přístavů SBO byla tato situace kompenzována nárůstem překladu na železnici. Ke sdružení přístavů patří vnitrozemské přístavy Drážďany, Riesa, Torgau, Mühlber, Děčín, Lovosice a Dessau-Roßlau.

13.04.2016 Tiskové zprávy

V překladu kontejnerů v přístavu Riesa bylo dosaženo přibližně stejných výsledků jako v předchozím roce. Celkem se přeložilo 40 800 TEU (kontejnerových jednotek) - tzn. mírný pokles o 1000 TEU oproti roku 2014. Kontejnery jsou přepravovány mezi přístavy Riesa a Hamburg/ Bremerhaven 2krát týdně Labskou kontejnerovou linkou (ECL) a 5krát týdně po železnici vlakem Albatros-Express.

Zvýšený nárůst při překladu zboží byl v roce 2015 zaznamenám u rezidentů v přístavu. Překlad zboží na železnici se zvýšil o 5,72 % oproti předchozímu roku. Tím byla dokázána stále větší potřeba mít v přístavu usídleny podniky pro zajištění trimodality.

Obzvláště pozitivně byl rozvíjen překlad zboží v obou českých přístavech Děčín a Lovosice. I přes nízké vodní stavy bylo přeloženo o 13,11 % (o 50 000 tun) více zboží. S tím souvisí především posílení dopravy po železnici o 72 % v Děčíně a o 117 % v Lovosicích. Na železnici se překládají např. obilí, šrot a uhlí. 

Od poloviny května 2015 bojovaly přístavy s přetrvávajícími nízkými vodními stavy na Labi. Výška vody 50 cm vedla k několikaměsíčnímu zastavení vnitrozemské vodní dopravy. Proto klesla překládka zboží na vodní dopravu v přístavech o 32,2 % na 210 000 tun. I tak mohly vnitrozemské přístavy Roßlau a Riesa dosáhnout zvýšení překládky na lodní dopravu, v Roßlau došlo k nárůstu p 15 % a v přístavu Riesa o 1 %. K zboží přepravovanému lodní dopravou patří kontejnery, obilí, hnojiva, kmenové dřevo a ocelové produkty. 

 

Přístavy Drážďany a Lovosice se rozvinuly na vynikající lokality služeb pro překládku investičních celků. V roce 2015 se opět překládalo na vodní dopravu velké množství hodnotného průmyslového zboží - jako jsou turbíny, transformátory, motory, části strojů, generátory. K zemím, pro které bylo toto zboží určeno patří např. Saudská Arábie, Malajsie, Spojené arabské emiráty a Dubaj.

Do rozšíření nabídky služeb investovalo přístavní sdružení SBO  v roce 2015 do následujících projektů:

  • V přístavu Drážďany byl uveden do provozu mobilní pásový jeřáb Liebherr LR 1600/2, aby se přístav mohl dále rozvíjet na důležitý dopravní uzel pro strojírenství a technická zařízení. Díky tomu lze překládat zboží až o hmotnosti 600 tun. Kromě toho byla dokončena výstavba nových odstavných ploch pro kamiony. Obě investice byly financovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).
  • V přístavu Riesa byly uzavřeny čtyři investice z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Byla vybudována nová servisní hala pro kontejnery, nová budova pro odbavení kontejnerů, jižní přístupová pozemní komunikace a také odstavná plocha pro kontejnery. Nová infrastruktura je nezbytným krokem pro další optimalizace logistických procesů v přístavu Riesa. Tímto položil spolek SBO první milník pro budoucí budování přístavu Riesa na moderní trimodální kontejnerový terminál.
  • V přístavu Torgau začala náhradní výstavba přístavní hráze. Opatření je základní součástní pro posílení přístavu. Celkem bude investováno kolem 9 mil. Euro do náhradní výstavby přístavní hráze, do nového moderního hydraulického jeřábu a také do modernizace kolejí, ploch, vnitřní pozemní komunikace a osvětlení. Investice bude financována z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

 

 

Kontakt a další informace:

Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH
Sindy Kaube
Tel.: 0351 / 4982 - 263
sindy.kaube@binnenhafen-sachsen.de

 

 

Související soubory
Jahrespressemitteilung_2015.pdf (103 KB)