120 let přístavu Alberthafen - „Drážďanského námořního přístavu“

Pod záštitou ministerského prezidenta saské vlády Stanislawa Tillicha byla 4. září zahájena slavnostní událost - 120. narozeniny drážďanského přístavu Alberthafen. Ve dnech 5. a 6. září se zde při této slavnostní příležitosti konala akce "Hafenfest" s mnoha atrakcemi pro děti i dospělé.

14.04.2016 Tiskové zprávy

 

 

 

1. listopadu 1895 byl v Drážďanech v části Friedrichstadt slavnostně otevřen „přístav krále Alberta“. Po bouřlivém hospodářském rozvoji, který byl spojován s neustále rostoucí překládkou na hrázi, zažil přístav během obou světových válek také krizi - ničení a likvidování. Pro desetiletí po roce 1949 do roku 1990 byla charakteristická pro znovuvýstavba a rekordní překládky, obzvláště hromadného zboží (uhlí, stavebního materiálu) a také byla označována úpadkem infrastruktury v přístavu a spotřebou látek.

 

Svobodný stát Sasko se rozhodl v roce 1995 pro rozsáhlou přestavbu saských přístavů Drážďany, Riesa a Torgau na Labi a pro investiční program, který mohl být již o 5 let později úspěšně uzavřen. 

V současné době se prezentuje přístav Alberthafen novými přístavními hrázemi, 45tunovými jeřáby, kolejnicemi, moderními silnicemi a moderními odstavnými plochami pro kamiony a také jediným RoRo-nákladním zařízením mezi Ústí nad Labem a Hamburkem. Kvůli částečnému zasypání převelikých přístavních pánví byla získána nová plocha pro usídlení dalších podniků a zajištění trimodality.

Přístav Alberthafen se rozvinul po 120 letech své existence z bývalého nádraží vodní cesty“ na prosperující logistické a překladní centrum, ve kterém sídlí přes 40 podniků a pracuje více než 500 zaměstnanců. V dnešní době i v budoucnu je nepostradatelný obzvláště pro  světově orientované saské podniky, které své produkty po vodní cestě Labe k námořnímu přístavu Hamburg exportují.

Na akci Hafenfest v přístavu Alberthafen v Drážďanech se mohou 5. a 6. září těšit návštěvníci na mnoho atrakcí, jako jsou např. okružní jízda lodí, skákací hrad, jízda lokomotivou, prohlídka přístavu, prezentace firmy, střelba na branku, potápěcí věž, vystoupení „Cora“ a „Schlagerrebellen“. KINDERSTUPLERCUP

 

Kontakt a další informace:

Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH
Mandy Hofmann
Tel.: 0351 / 4982 - 263
mandy.hofmann@binnenhafen-sachsen.de