Rekordní rok pro vnitrozemské přístavy: Trimodalita se vyplatí

Sdružení přístavů SBO (Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH) dosáhlo v roce 2014 druhého nejlepšího výsledku v předkladu zboží od roku 1990 - celkem bylo přeloženo 2,85 mil. tun zboží. To odpovídá přírůstku o 181 000 tun, tzn. nárůst o 6,8 % oproti předchozímu roku. Roční tržby společnosti vzrostly o 13,6 % na přibližně 20 mil. Euro. Dlouhotrvající nízké vodní stavy vedly k poklesu překládky na vodní dopravu, ale díky trimodalitě přístavů byl tento pokles nahrazen zvýšením překládky na železniční a silniční dopravu. K sdružení přístavů SBO patří vnitrozemské přístavy Drážďany, Riesa, Torgau, Děčín, Lovosice a Dessau-Roßlau.

13.04.2016 Tiskové zprávy

Rekordním výsledkem je překládka 41 800 TEU (kontejnerových jednotek) v přístavu Riesa - nárůst o 4 460 TEU oproti roku 2013. Tím bylo dosaženo nejlepšího výsledku od existence kontejnerového terminálu Riesa. Kontejnery jsou 2krát týdně přepravovány Labskou kontejnerovou linkou (ECL) a 5krát týdně vlakovou soupravou Albatros-Express mezi přístavy Riesa a Hamburg/ Bremerhaven.

Významné navýšení o 16,4 % (tzn. + 758 000 tun) bylo zaznamenáno u přepravy zboží po železnici. Došlo k navýšení především v přístavech Torgau (+ 55 %),  Riesa (+ 25 %), Roßlau (+ 20 %) a Lovosice (+ 20 %). Na železnici se překládaly především kontejnery, obilí, hnojiva, uhlí a ocelové produkty.

Po roce 2013, kdy byl dostatek vody, bojovaly přístavy v roce 2014 s dlouhotrvajícími nízkými vodními stavy na Labi. V polovině roku vedly vodní stavy pod 80 cm téměř k zastavení lodní dopravy. Z tohoto důvodu klesla překládka zboží na vodní dopravu v přístavech o 37,6 % na 311 000 tun. Přesto dosáhly přístavy Děčín a Drážďany navýšení překládky na vodní dopravu, v Děčíně došlo k nárůstu o 95 % a v Drážďanech o 2 %. K zboží přepravovanému vodní dopravou patří šrot, obilí, sojový šrot, fluorit, kontejnery, hnojiva, kmeny stromů a investiční celky.

Přístavy Drážďany a Lovosice se vyvinuly na skvělé lokality s nabídkou služeb překládky investičních celků. V roce 2014 bylo přeloženo na vodní dopravu spoustu hodnotného průmyslového zboží, jako jsou turbíny, transformátory, díly na airbus, strojní části a generátory. K zemím, kam byly určené investiční celky patří např. Saudská Arábie, Malajsie, Spojené arabské emiráty a Dubai. 

 

 

Pro rozšíření nabídky služeb investoval spolek SBO v roce 2014 do 2 významných projektů:

  • V přístavu Riesa se začalo s přestavbou bývalého obytného domu na odbavovací budovu pro nově vynudovaný KV-terminál. Kromě toho se začalo s přípravou patření pro vybudování haly na servis kontejnerů. Obě investice jsou financovýny z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).
  • V přístavu Torgau se uskutečnilo vyklizení stanoviště pro plánované investiční opatření. Kromě toho bylo zrušeno bývalé silo na obilí, stará stážnice a LOKSCHUPPEN. Investice bude financována z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). 


Kontakt a další informace:

Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH
Mandy Hofmann
Tel.: 0351 / 4982 - 263
mandy.hofmann@binnenhafen-sachsen.de

Související soubory
Jahrespressemitteilung_2014.pdf (101 KB)