Labská kontejnerová linka nadále v kurzu

Vnitrozemské přístavy Magdeburg, Aken a sdružení přístavů Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH (SBO) společně zajistili další život Labské kontejnerové linky (ECL) a provozují rejdařské služby bez omezení s rejdařským partnerem Deutsche Binnenreederei AG (DBR). Kromě toho byli získáni i další partneři z vnitrozemské vodní dopravy, takže momentálně přepravují kontejnery mezi přístavy Riesa, Aken, Dessau-Roßlau, Magdeburg a Hamburg tři rejdařské společnosti.

12.04.2016 Tiskové zprávy

Proto mají VERLADENDEN WIRTSCHAFT k dispozici dostačující kapacity pro přepravu zboží vodní dopravou - jako ekonomickou alternativu k silniční a železniční dopravě.

 

Cílem je rozvíjet dál spolupráci v rámci linkových služeb a společně působit na přeměnu celkové koncepce Labe, aby bylo zajištěno dlouhodobé hospodářské využití Labe. 

Kontejnerový terminál spolku SBO v přístavu Riesa je od 1995 integrován do Labské kontejnerové linky (ECL) a od roku 2005 do sítě AlbatrosExpress-Netzwerk společnosti TFG Transfracht. Každoročně je naloženo okolo 40 000 standardních kontejnerů v kontejnerovém terminálu. Vícekrát týdně spojuje lodní a železniční doprava terminál Riesa s německými námořními přístavy Hamburk a Bremerhaven.


 

Kontakt a další informace:

Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH
Mandy Hofmann
Tel.: 0351 / 4982 - 263
mandy_hofmann@binnenhafen-sachsen.de

Související soubory
ECL_Oktober_2014.pdf (199 KB)