TFG Transfracht a spolek SBO s novými speciálními dopravními prostředky

Již od 1. října 2013 přepravuje spolek SBO (Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH) dle zakázky společnosti TFG Transfracht kontejnery vlastními dopravními prostředky z přístavu Riesa k zákazníkům v regionu. Teď k tomu jsou nasazeny také speciální dopravní prostředky.

13.04.2016 Tiskové zprávy

Přitom se jedná o 3 návěsy s hydraulickým čerpadlem a SEILGEFÜHRTEM ABSETZMECHANISMUS - tzv. vyklápěcí nebo odkládací podpozek. „Podvozek lze vlastně nasadit všude, kde je potřeba 20stopý standardní kontejner umístit na zem" vysvětluje Stephan Weikert, vedoucí týmu dispozice a vnitřních služeb u společnosti SBO. „ Toto je zajímavé především pro zákazníky, kteří nemají nákladní rampu anebo pro ty zákazníky, u kterých není možná nakládka přes rampu“, vysvětluje Alfred Raithel, vedoucí regionálních operací u společnosti TFG Transfracht.

 

 

Na sklápěcím podvozku lze přepravovat 20stopé kontejnery o váze až 30 tun. Obsluhování podvozku pomocí rozhlasového dálkového ovládání, kterým může být kontejner postaven jak do svislé polohy, tak také vodorovně. Maximální sklopný úhel podvozku činí 92 stupňů. „To je výhodné při nakládce sypkého zboží do kontejnerů, jako jsou např. šrot a chemické produkty“, říká Weikert. „K tomuto účelu je kontejner umístěn svisle otevřenými dvěřmi nahoru a zeshora je naložen.“ Stejně tak může být kontejner vyklopen přímo na určité místo díky sklápěcímu podvozku - bez použití dodatečné techniky.

„Díky sklápěcímu podvozku můžeme dále zlepšovat naši nabídku služeb v kontejnerové oblasti.“, vysvětluje Frank Thiele, vedoucí obchodu společnosti SBO. „Poptávka firem z chemického a recyklačního průmyslu dokazuje, že byla naše investice správná.“ Podvozek nemusí být nasazen pouze v oblasti Riesa, nýbrž také na českém trhu, anebo dle poptávky i ve vzdálenějších relacích sítě AlbatrosExpress-Netzwerk“, říká Alfred Raithel.

Od roku 2005 je kontejnerový terminál v přístavu Riesa spolku SBO začleněn do sítě AlbatrosExpress-Netzwerk společnosti TFG Transfracht. Každoročně je naloženo okolo 40 000 standardních kontejnerů v kontejnerovém terminálu. Vlak TFG-Zugsystem spojuje čtyřikrát týdně terminál Riesa s německými námořními přístavy Hamburg a Bremerhaven. 

Společnost Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH (SBO) provozuje vnitrozemské přístavy Drážďany, Riesa a Torgau v Sasku. Ke skupině podniků patří kromě těchto přístavů od roku 2002 také přístavy v České republice - Děčín a Lovosice, a od roku 2004 ještě přístav Roßlau v Sasku-Anhaltsku.

Společnost TFG Transfracht se specializuje na námořní logistiku port to door“. Díky síti AlbatrosExpress-Netzwerk disponuje společnost TFG Transfracht nejvýkonnější a nejhustší železniční sítí v námořní vnitrozemské dopravě. Přes 22 terminálů ročně zařídí okolo 12 000 napojení. 


 

Kontakt a další informace:

Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH
Mandy Hofmann
Tel.: 0351 / 4982 - 263
mandy_hofmann@binnenhafen-sachsen.de