Smluvní ujednání

Základní německé předpisy a nařízení pro odvětví

Všeobecné podmínky pro zasilatele 2016

ADSp 2016

Všeobecné obchodní podmínky pro přepravu těžkých kusů a jeřábový provoz (AGB-BSK Jeřáby a přeprava)

AGB BSK 2019

BSK- Podmínky pro montáže

Montagebedingungen BSK Fassung 2008

Mezinárodní překladní a přepravní podmínky (IVTB)

IVTB Fassung 2010

Podmínky pro používání servisného zařízení

SBO Nutzungsbedingungen für Serviceeinrichtungen

IHR Nutzungsbedingungen für Serviceeinrichtungen

Základní české předpisy a nařízení pro odvětví

Všeobecné zasilatelské podmínky 2014

Všeobecné zasilatelské podmínky 2014

 

Překl.a sklad.podminky

Překl.a sklad.podminky

 

Úmluva_o_přepravní_smlouvě_v_mezinárodní_silniční_nákladní_dopravě_CMR

Úmluva_o_přepravní_smlouvě_v_mezinárodní_silniční_nákladní_dopravě_CMR