Přístavní úřad

22. února 2002 vstoupil v platnost zákonný předpis o provozování přístavů v Sasku, vydaný saským ministerstvem hospodářství, práce a dopravy (SMWA) a saským ministerstvem životního prostředí a zemědělství (SMUL). Zákonný předpis o přístavech: Sächsische Hafenverordnung - SächsHafVO 04/2002.

Společenství přístavů SBO se tímto stává zplnomocněným přístavním úřadem, kterému přísluší zamezovat hrozícímu obecnému ohrožení, znečištění vod a jiným nepříznivým změnám, které by mohly vzniknout v důsledku jeho činností při provozování přístavu nebo dopravy. Přístavní úřad je ve smyslu tohoto předpisu vládním prezídiem DD.

Tento předpis je platný pro přístavy Dresden, Riesa, Torgau, stejně jako pro ostatní překladiště v Sasku.