Přihlášení a odhlášení v přístavech

Všechny dopravní prostředky se musí bezprostředně po svém příjezdu, příp. před svým odjezdem od-/nahlásit  vedoucímu provozu v kanceláři přístavu. Vedoucí provozu nebo jeho zástupce jsou Vám k dispozici od pondělí do pátku v době od 07.00 do 16.00 hodin. Mimo tuto dobu se přihlašuje/odhlašuje u ostrahy přístavu.

 

Přístav Dresden (vedoucí provozu přístavu)

Tel.: +49 351 49 82 - 248

Fax: +49 351 49 82 - 228

Přístav Dresden (strážní služba)

Tel.: +49 351 49 82 - 255

Přístav Riesa

Tel.: +49 3525 72 12 - 20

Fax: +49 3525 73 45 - 38

Přístav Torgau

Tel.: +49 3421 7 31 71

Fax: +49 3421 90 38 52

 

Přístav Děčín

Tel.: +420 412 589 - 132

Fax: +420 412 512 - 136

Přístav Lovosice

Tel.: +420 416 532 - 435

Fax: +420 416 532 - 362

Přístav Roßlau

Tel.: +49 34901 66 0 13

Fax: +49 34901 82 6 80

 

Příslušné formuláře Státního statistického úřadu jsou po vyplnění uloženy u vedoucího provozu přístavu, případě u strážní služby.

 

Povinnost přihlášek/odhlášek se nevztahuje na:

  • Plavidla  státní a přístavní správy
  • Vozidla záchranných a hasičských složek